Am

Roedd Stiwdio Maelor a sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2014 i ddarparu cyfleoedd preswyl i artistiaid ac awduron o’r DU a rhannau eraill o’r byd. Crewyr yn cael eu gwahodd i gymryd amser o’u bywydau prysur, yn ymweld â man syfrdanol yng Ngogledd Cymru, ail-ganolbwyntio ar eu gwaith, a dod o hyd ysbrydoliaeth newydd.Stiwdio Maelor yn darparu cyfnodau preswyl tymor byr gyda llety cost isel ar gyfer artistiaid ac awduron gweledol.

Stiwdio Maelor yn brosiect annibynnol ac yn ceisio i fod yn hunan ariannu ac i weithredu ar sail nid-er-elw. Cyllid i gynnal y bydd y prosiect yn dod o logi stiwdios i awduron ac artistiaid lleol, y ffi enwol a godir ar awduron ac artistiaid gwadd, ac o werthu gweithiau celf neu weithdai ysgrifennwyr roddwyd i’r prosiect. Y bwriad yw bod y ffioedd yn parhau i fod mor isel â phosibl fel y gall pob crewyr fanteisio ar y prosiect hwn.

Mae’r stiwdio wedi ei leoli yng Nghorris mewn adeilad o adeiladwaith traddodiadol, a oedd yn wreiddiol yn siop a thŷ. Mae bellach yn gartref i dair stiwdios, a ddefnyddir gan artistiaid lleol, dwy stiwdio / ystafell wely ar gyfer artistiaid sy’n ymweld, a stiwdio / ystafell wely ar gyfer awdur ymweld.

Roedd Corris yn wreiddiol yn dref mwyngloddio chwarel. Mae’r ardal wedi’i hamgylchynu gan fryniau coediog, gyda llwybrau cerdded gwych ac mae’r llwybrau beicio gerllaw. Mae’r teithiau cerdded yn hynod ddiddorol gyda darganfyddiadau rhyfeddol sydd i’w gweld ar bob taith. Mae gan y pentref dafarn a chaffi bach ac yn cael ei boblogi gan bobl o gymysgedd eclectig o gefndiroedd a ffyrdd o fyw. Mae’n wir y dylid ei alw y pentref cyfeillgar yng Nghymru.

Ceisiadau – Ceisiadau am 2018 ar agor rwan – e-bost am ffurflen gais.

Bwrsari – Mae bwrsari ar gael. Dyddiad cau: 2 Ebrill 2018. Dysgwch mwy yma

Cystadleuaeth – Bob blwyddyn mae Maelor yn cynnal cystadleuaeth. Mae’r cystadleuaeth yng Ngwanwyn 2018. Roedd cystadlaethau 2017 yn Amlgyfrwng a Stori Fer.

Rhoddwch – darllenwch mwy am Ffrindaiau o Maelor yma

Pwy ydym ni? Veronica Calarco, Jessica Raby and Jackie Grace

 

Artist presennol: Pham, Minh Duc, Minne Lange, Sarah Nabarro

Awdur nesaf: Nathan Lucky Wood

 

Manylion cyswllt

Facebook