Arlunwyr Ymweliadol

Mae Stiwdio Maelor yn amcanu cynnig cyfleoedd i arlunwyr ac ysgrifennwyr i gymryd amser allan o eu bywydau nhw prysur i ganolbwntio ar ddatblygu eu gwaith nhw ac i archwilio y cefn gwlad anhygoel o gwmpas Corris. Bydd arlunwyr ac ysgrifennwyr yn mwynhau profiad o weithio ochr yn ochr efo creadwyr o disgyblaethu gwahanol ac yn cyfnodau gwahanol yn y amgylchoedd hardd o Parc Cenedlaethol Snowdonia. Mae preswyl nodweddiadol yn parhau rhwng ddwy i wyth wythnos.

Rhaglen arolwg

 • ffioedd rhad ar gyfer preswyliad hunnan cyferiedig
 • agor ceisiadau o arlunwyr gweledol, ysgrifennwyr a arlunwyr media newydd.
 • trawsgronni hunnan, menter dim budd, ar gyfer rhannu y rhanbarth Eryri, Gogledd Cymru, unigryw

Y Ty

Mae’r stiwdio yn leoli yn siop traddodiadol yn bentref fwyngloddiaeth lechi darluniadwy o Gorris. Mae hi’n nythio ymhlith y goygfa odiodog o Barc Cendlaethol Eryri. Ers ei chyfnewid, mae’r siop yn anheddu dwy stiwdio i’r defnydd o arlunwyr lleol (Veronica Calarco, sylfaenydd y stiwdio, a Helen Ingham) a tair stiwdio/ystafell gwely ar gyfer arlunwyr ymwelaidol. Mae’r attic stiwdio helaeth, gyda gwely dwbl, adran eistedd a ffwrn pren yn addas i’r rheina sy’n chwilio am mwy o le ac awrgylch arbenning ar gyfer dau bobl.

 

Roedd Corris yn dref chwarela yn wreiddiol. Mae hi’n cwmpasu gan brynai coedwigio, hen fwynfeydd, ac adfeilion. Mae’r sawl llwybrau cerdded a seiclo yn gwneud Maelor lle dawelwch ac ysbrydoliaeth. Mae’r pentref yn cael tafarn a chaffi/siop bach a caffi sy’n rhedeg gan gwirfoddolwyr. Y pobl sy’n yn bwy yn y pentref yn dod o cymysgiad eclectig ffyrdd o fyw. Dylai fe bod yn enwi y pentref mwayf cyfeillgar yng Nghymru.

Cydnabyddiaeth:

 • Mae Corris yn chwe milltir o Fachynlleth ac y gorsaf drên agosaf.
 • Dydy hi ddim yn maes parcio dynodedig. Ond mae’n bosib i baricio o gwmpas y pentref
 • Mae rhaid arlunwyr yn dod â chyflenwadau celf eu hunan
 • Mae rhaid arlunwyr yn ywswirio eu eiddo eu hunan (gwaith celf, defnyddiau, offeryn, a cherbydau) tra ar y anneddau.
 • Mae rhaid y arlunwyr lanhau eu ystafell gwely a stiwdio ar y ddiweth y preswyl ac gadael nhw yn y un amod wnaethon nhw eu ffeindio nhw (offeryn glanhau a chynhyrchion ar gael).
 • Mae rhaid arlunwyr yn cadw y adranau comunol yn daclus yn ystod eu preswyliad
 • Dydy y stiwdio ddim yn arlwyo WIFI/rhyngrwyd o gwbl

Corris – siopiau, caffes, ayyb

 • Mae’r caffe gyda staff gwirfoddolwyr ar agor bod dydd rhwng 10-12 bod dydd
 • Mae’n dafarn ar agor o 5 o’r gloch bob nos a dros y penwythnos trwy’r haf
 • Mae’n sywddfa post ar agor pum bore bod wythnos
 • Mae’n caffe bach ar agor pum bore bob wythnos

 

Nodiwch! Os gwelwh yn dda:

 • Does gan y stiwdio ddim periant golchi (mae’r launderette agosf yn yn Fachynlleth)
 • Does gan y stwidio ddim teleffon llinell tir
 • Does gan y stiwdio ddim WIFI. Mae’n WIFI ar gael yn a siop bach ac y dafarn (mae rhaid i chi prynu diod neu bwyd wrth gwrs). Os allwch ddim yn byw heb WIFI dyn ni’n awgrymu eich bod chi’n prynu ‘dongle.’

Canlyniadau eich preswyliad

 • Fydd dim canlyniad neu arddongosfa sydd ymofyn yn ystod eich preswyliad. Pa fodd bynnag, bydd datganiadau arlynydd yn defmmyddio ar y seit wefan Stiwdio Maelor ac efallai bydd lluniau sy’n tynnu yn ystod eich preswyliad yn cael ei ddefyndd ar y tudalen Facebook
 • Does dim angen arlunwyr roddi gwaith celf on dos eich bod chi’n gadael gwaith bydd y gwaith celf yn cael ei gosod yn y stiwdio. Os bydd y gwaith celf yn gwerthu bydd y arlunwyr yn derbyn gwahoddiad yn ol I’r stiwdio (un wythenos heb talu). Bydd y arian yn defnyddio i wella y adeiladau
 • Mae Stiwdio Maelor yn hostia digwyddiadau cyson trwy y flwyddyn. Arlunwyr sy’n aros am preswyliad hirach yn croeso i geisio hostia digwyddiad.
 • Yn ystod 2015, mae’r stiwdio wedi hostia noson ffilm a perfformiad a noson darlleniad, a gweithdy ffilm plant ac arddangosfa ffotograffig a dathliad Diwali.