Cyfrannu

Mae Stiwdio Maelor yn y corff celfyddau sydd ddim yn dibynu ar rantia llywodraeth. Mae’r stiwdio yn cynhyrchu incwm er mwyn talu am ei argostau/cynhaliaeth/datblygiadau trwy ffioedd isel preswilyadau, gwerthu gwaith celf, cyfraniadau ariannol a Ffrindiau Stiwdio Maelor. Mae Stiwdio Maelor yn lletya rhwng 30-40 arlunwyr bob blwyddyn a darparu digwyddiadau i’r cymdeithas leol ac chyfrannu at gymuned arlunwyr, beirdd, perfformwyr, awduron a meddyliwyr yn y canol Corris a chyfrannu at y economi lleol. Mae eich cynhaliad yn ‘n helpu ni i cynnal digwyddiadau heb codi pris ac yn y dyfodol darparu mwy o breswyliadau. Mae’n bosib i gynnal Maelor trwy gyfriniadau, cyfriniadau misol neu blynyddol, cefnogi arlunwyr unigol, prynu gwaith celf, gwirfoddoli, neu bod ffrind ariannol Stiwdio Maelor.

Mae Ffrindiau Stiwdio Maelor wedi bod yn sefydlu er mwyn cynhaliaeth y genhadaeth Stiwdio Maelor i creu dyfodol barhaus a chynaliadwy am mudiad y celfyddau yng Nghorris. Fel Ffrind Stiwdio Maelor byddi di’n gwahoddi at ddigwyddiadau cymdeithasol efo arlunwyr ac hefyd derbyn discowntiau ar weithdai a phryniad gwaith celf.

Mae gwirfoddolwyr yn croeso i weithio ar prosiectiau cyffredin neu prosiectiau arbennig, helpu arlunwyr gyda eu gwaith neu ddangos arlunwyr yr ardal leol. Mae hynny yn gyfle dda iawn i enill profiad gwaith, gweithio gyda arlunwyr a chyfranogi mudiad celfyddau bywiog. Os gwelwch chi yn dda, ystyrid ein helpu ni ddatblygu Stiwdio Maelor i mewn diwylliant celfyddau dirgrynol yng Nghogledd Cymru. Am mwy o wybodaeth am aelodaeth, tansgrifio at ein rhestr ebost, gwirfoddoli, neu roddi i Stiwdio Maelor anfon ebost at: stiwdiomaelor@gmail.com